Sohbetle.Net ile Sohbetle Kalın

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. ESKİ SÜRÜM İLE BAĞLAN

Edille-i Şeriyye Nedir | Sohbetle.Net


Edille i Şeriyye Nedir

Dinimize göre İslâmî hükümlerin çıkartıldığı dört ana kaynağa Edille-i Şerriye (Şeri Deliller) denilir. Tekrar belirtmek gerekirse Edille i şeriyye dinî hükümlerin dayandığı kaynaklara denir.

Bunlar Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas isimlerini taşır. İslâmda bütün hükümleri bu dört kaynaktan çıkarılır.

Kur’an Allah’ın kelamıdır. İçinde nice hükümler ve insanların iyiliği için ortaya konulmuş deliller vardır.

Sünnet, Peygamberimizin söz, hareket ve takriridir ki kaynak olarak ikinci sırayı alır. Kur’an’da hükmü açıkça belirtilmeyen bir şey önce sünnette aranır.

İcma ise sünnette de açıkça bulunmayan bir hükmün müctehid dediğimiz büyük alimlerce üzerinde görüş birliğine varılarak çıkartılmasıdır. İcma-î ümmet, İslâm’da şeri delillerin üçüncüsüdür.

Kıyas ise herhangi bir konudaki açık hükmün, benzeri bir konu içinde kabul edilmesi demektir. Meselâ şarap içmek haramdır. Öyleyse sarhoşluk veren rakı, bira v.s. bütün içkilerde şarap gibi haramdır demek kıyasla hüküm vermektir.Bir cevap bırakın.