Sohbetle.Net ile Sohbetle Kalın

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. ESKİ SÜRÜM İLE BAĞLAN

Helal ve Haram Yemekler | Sohbetle.Net


Kur’an ve Hadislerde Helal ve Haram Yemekler

Din İslam, fiziksel ve manevi değerlerin mükemmel bir sistemidir. Bu yasaları uygulayarak Müslümanlar sadece maneviya ulaşmaz, aynı zamanda diğer tüm ihtişamı en büyük ölçüde kazanır ve sağlık zenginliğini kazanırlar. Yüce Allah, insanı yediği ve içtiği herşeyi ruhunu, zihnini ve bedenini etkileyecek şekilde yaratmıştır. Bu nedenle, Allah (SWT), Yüce Allah uğruna takip etmemiz ve yasaklamamız gereken yasaklanmış (Haram) ve başkalarına izin verilebilen (Helal) bazı yenilebilir şeyleri bildirmiştir. Allah (İS), Kur’an-ı Kerimde şöyle dedi: 
Ey îmân edenler! Sizi rızıklandırdığımız şeylerin temiz olanlarından yiyin ve eğer sâdece O’na kulluk ediyorsanız, Allah’a şükredin!) / İbni Kesir (2/BAKARA-172: Ey iman edenler; size rızık olarak veridiğimiz şeylerin temiz olanlarından yeyin, Allah’a şükredin, eğer O’na kulluk ediyorsanız..”  (Kuran, 2: 172)

Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle der: 
O, size; ölüyü, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası için kesileni haram kılmıştır. Ancak kim mecbur kalırsa saldırmamak ve sınırı aşmamak şartıyla günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahim’dir.) / Muhammed Esed (2/BAKARA-173: O, size yalnız leşi, kanı, domuz etini ve üzerinde Allah’ın adından başka bir adın anıldığı şeyi yasakladı. Ama kim onlara mecbur kalırsa -bir arzu ve iştah duymamak ve zaruri ihtiyacının üstüne çıkmamak şartıyla- günaha girmiş olmaz: çünkü, unutmayın, Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. ” (Kur’an-ı Kerim, 2: 173)

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’deki Helal yemeklerinden de bahsetti: 
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: «Bütün temiz şeyler size helal kılındı.» Allah’ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarının yakalayıverdiklerinden de -üzerlerine Allah’ın adını anarak- yiyin. Allah’tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.)” (Kur’an, 5: 4)

Müslümanların, Allah’ın isminin söz konusu olmadığı yiyecekleri yemesine izin verilmez: 
Üzerinde Allah’ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu fısk’tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz.) / Ali Fikri Yavuz (6/EN’ÂM-121: Üzerlerinde Allah’ın ismi anılmamış (besmele çekilmemiş) olan hayvanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek, emre aykırı harekettir (fıskdır). Doğrusu şeytanlar, sizinle mücadele etmek için, kendi dostlarına mutlaka telkinde bulunurlar. Ey müminler! Eğer siz onlara itaat ederseniz, muhakkak siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz.) ” 

Etleri yenmesi helal olan hayvanlar 
” – Deve, sığır, koyun, keçi, manda, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar
– Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve tavşan gibi hayvanlar 
– Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar 
– Çekirge 
– Balık etleri”.

Etleri yenmesi haram olan hayvanlar ise şöyle sıralandı: 
” – Domuz eti 
– Allah’tan başkası adına kesilen hayvan etleri 
– Dini usulde kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş hayvan etleri 
– Ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan yırtıcı hayvanlar ile pençesi ile avını parçalayan yırtıcı kuşların, eşek ve katırların etleri”.Bir cevap bırakın.